Архив

BalREc 2012 - SMART INVESTMENTS, PROJECTS, PLAYERS
8 ноември 2012 г. в Кемпински хотел Зографски, София.

BalREc: Smart City Investment - Sofia 2012
23 април, Кемпински хотел Зографски, София

BalREc 2011 - "Очаквания и реалности"

Конференция за инвестиционни проекти и устойчиво развитие, 7-8 ноември 2011, хотел Кемпински, София

BalREc 2011 - Конференция за инвестиционни проекти и пазар на имоти
10 Ноември, Кемпински хотел Зографски, София

BalREc - Общи усилия за устойчиво развитие
12 ноември, Кемпински хотел Зографски, София.

Kонференция за инвестиционни проекти и устойчиво развитие - BalREc
19 май 2010 г., Кемпински Хотел Зографски, София
 

5-6 ноември 2009 г., Кемпински Хотел Зографски, София

Втора антикризисна конференция - BalREAct

24-26 април 2009г., Интер Експо и Конгресен Център, София

BalREAct - Пазарът на имоти в България - Възможности по време на криза

20 февруари 2009 г., Кемпински Хотел Зографски, София

Състояние и перспективи пред пазара на имоти в България: 2008-2010 - BalREc

9 октомври 2008 г., Зала Сердика, Хотел Шератон Балкан, София

Пазарът на имоти на Балканите - BalREc

17-18 май 2007 г., Хотел Хилтън и Интер Експо и Конгресен Център, София

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Организатор: